Verpleegkundige locatie Domus Oranjeplein

09-01-2019
Salarisperiode
Maandsalaris

Functieomschrijving

Het GLD zoekt een verpleegkundige die in staat is om zorg mijdende cliënten te motiveren en te begeleiden naar laagdrempelige medische zorg. Daarnaast is hij/ zij in staat om aan medewerkers voorlichting en advies te geven over zaken die betrekking hebben op de gezondheid van de cliënt. Tevens kan hij/ zij zo nodig verpleegkundige handelingen verrichten.
De verpleegkundige heeft een uitvoerende en signalerende functie. De verpleegkundige coördineert de uitvoering van behandelingen en geeft sturing aan onder andere het verstrekken van de medicatie. De Verpleegkundige ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Verpleegkundige ontvangt functionele aanwijzingen van behandelaars, zoals de arts.

Werkzaamheden:
 • Verzamelt en verstrekt informatie over de cliënt, verkent daarmee de situatie en de behoeften;
 • Adviseert op het gebied van het verpleegkundige handelen over de formulering en vaststelling van het zorgplan op de klantindicator lichamelijke gesteldheid;
 • Coördineert de verpleegkundige zorg in het kader van multidisciplinaire behandelactiviteiten;
 • Heeft een adviserende rol rondom het verstrekken/ toedienen van medicatie die is voorgeschreven door de arts;
 • Evalueert de zorg in het zorgplan op de klantindicator lichamelijke gesteldheid;
 • Onderhoud externe contacten rondom de klantindicator lichamelijke gesteldheid;
 • Verwijst cliënten door bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline vallende specialistische hulp nodig is;
 • Verricht voorkomende verpleegkundige en (de meest voorkomende) verpleegtechnische handelingen conform het zorgplan, binnen de kaders van de daartoe geldende werkafspraken, protocollen en richtlijnen;
 • Coördineert de verpleegkundige zorg in het kader van multidisciplinaire behandelactiviteiten;
 • Denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening en bespreekt dit met de leidinggevende;
 • Neemt actief deel aan het werkoverleg;
 • Het inwerken en begeleiden van nieuwe collega's en stagiaires kan tot de dagelijkse werkzaamheden behoren;
 • Neemt deel aan werkbegeleiding intervisie en/ of supervisie bijeenkomsten.

Functieeisen

Functie-eisen:
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg;
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Afgeronde verpleegkundige opleiding;
 • BIG registratie;
 • Kennis/ ervaring psycho- sociale zorg/ verslavingsproblematiek;
 • Kennis van en kunnen omgaan met psychische belasting;
 • Zelfstandigheid in werk en denk niveau; het op een zelfstandige wijze kunnen uitvoeren van de acties, taken en verantwoordelijkheden;
 • Sociale vaardigheden voor het geven van voorlichting, het onderhouden van contacten met externen en het afstemmen van werkzaamheden met collega's;
 • Tact en invoelend vermogen voor het verplegen/ verzorgen van patiënten;
 • Tact en invoelend vermogen in het omgaan met verdriet en verlies.

Over het bedrijf

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Werkeenheidinfo:
Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen; Jeugdhuis Per Direct, Herstart, Huis en Haarden, Vrouwenopvang, Vast & Verder, arbeidstoeleiding, begeleid wonen, Domus, nachtopvang en een aantal projecten op het gebied van gezinsbegeleiding en wijkgericht werk.
(www.legerdesheilsdenhaag.nl)

Locatie Domus Oranjeplein
Bij Domus Oranjeplein wonen 45 cliënten met een zeer complexe problematiek. Alle cliënten hebben een psychiatrische diagnose en een actieve verslavingsproblematiek. Vaak is er ook sprake van een gedragsproblematiek en zijn er ook LVB problemen. Doel van deze voorziening is het aanbieden van een veilige woonplaats. Er zit geen eindtijd aan het verblijf. Er wordt gewerkt aan het behalen van kleine doelen, waaronder het voor langere tijd op een voorziening kunnen blijven wonen

Op Domus Oranjeplein werken we volgens de SRH methodiek, we geloven in dromen, mogelijkheden en nieuwe kansen van cliënten en begeleiden hen bij de realisatie hiervan.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 7 (minimaal
€ 2.346,- tot maximaal € 3.277,- bij een fulltime dienstverband). Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
 • Opname pensioenfonds PFZW
 • Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden.
Duur:
Aanstelling eerst voor de duur van 1 jaar. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden.

Sollicitatieprocedure

Reageren:
Solliciteer uiterlijk woensdag 23 januari 2019 via de solliciteerbutton op onze website.

Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Algemeen: Afdeling P&O, tel.nr. 070-311 55 40
Functie-inhoud: Jantine Huizer (Afdelingsmanager Domus), tel.nr. 070-389 01 91

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren

Contact naam
Personeelszaken GLD

Leger des Heils

Provincie
Zuid-Holland
Plaats
's-Gravenhage
Sector
Welzijn
Solliciteren
Solliciteer nu!
Contact naam
Personeelszaken GLD
Werkervaring
3 tot 10 jaar
Carrièreniveau
Midcareer
Opleidingsniveau
HBO
Dienstverband
Vast dienstverband
Werktijden
Parttime

Vacatures zoeken

Geavanceerd zoeken