Basisarts

10-01-2019
Salarisperiode
Maandsalaris

Functieomschrijving

Voordelen van werken bij Florence als arts:
 • We hebben flink geïnvesteerd in ondersteuning, zodat je je optimaal op je werk kunt richten;
 • Het medisch onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met een complexe zorgvraag teneinde behoud en/of herstel van gezondheid te realiseren;
 • De Basisarts draagt eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het medisch handelen (Wet BIG);
 • De superviserend Specialist Ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. De mate van zelfstandigheid is afhankelijk van competenties en ervaring;
 • Florence kent een uniek dienstensysteem. Eens per kwartaal heb je een week dienst. Je gewone werkuren vervallen dan, zodat je kunt uitrusten van eventuele oproepen. In het weekend en 's avonds wordt door hooggekwalificeerde triageverpleegkundigen beslist of je aanwezigheid nodig is. Zij kunnen geprotocolleerde medische zorg verlenen en ontlasten daarmee de dienstdoende arts;
 • Behandelaars en artsen werken met Ysis digitaal dossier, dit is een geavanceerd ict pakket. Alle benodigde patiënten informatie vind je daarin terug. Via dit systeem kun je bv. ook labonderzoeken en medicatie aanvragen (via Medimo), labuitslagen inzien en terugkoppeling geven aan andere zorgverleners. Het dossier YSIS is gekoppeld aan Lable Care, het elektronisch zorgdossier, zodat alle informatie rond een patiënt heel eenvoudig te vinden is;
 • We hebben een eigen laboratorium hierdoor zijn de lijnen kort en wordt er nauw samengewerkt;
 • Je wordt ondersteund door een team van doktersassistentes. Zij zorgen o.a. dat je in Ysis kunt beschikken over de benodigde medische informatie;
 • De vakgroep wordt ondersteund door een secretaresse voor allerhande niet-patiëntgebonden zaken;
 • We kennen zeer actieve kwaliteitscommissies, die de afgesproken processen in de gaten houden en zo nodig verbeteringen doorvoeren. Als arts kun je daar een grote bijdrage aan leveren;
 • De artsen zijn actief vertegenwoordigd in het hoger management door de eerste geneeskundige die lid is van het Expertise MT en het Strategisch Beraad.

Functieeisen

 • Deze functie vereist een voltooide basisartsenopleiding;
 • De opleiding tot basisarts staat geregistreerd in het BIG-register;
 • Kan het eigen handelen kritisch beschouwen en staat open voor voortdurende vernieuwing van kennis en vaardigheden;
 • Ervaring als geregistreerd basisarts is gewenst.

Over het bedrijf

Florence is een dynamische en toonaangevende zorgorganisatie in de regio Den Haag. Wij zetten ons iedere dag in om persoonlijke, flexibele en deskundige zorg te bieden. Thuis en in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. De essentie van onze dienstverlening is het beste te omschrijven als 'klein binnen groot'. Groot in verband met de omvang, met alle schaalvoordelen van dien. Klein, omdat we in de wijk dichtbij de cliënt staan en de zorg nadrukkelijk wordt afgestemd op de vraag van de individuele cliënt. Vrijheid van keuze is ons uitgangspunt, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

In onze woonzorgcentra bieden wij generalistische zorg. Daarnaast hebben we acht expertises benoemd waarmee we willen excelleren: complexe PG, complexe somatiek, geriatrische revalidatiezorg, gerontopsychiatrie, Huntington, jong dementerenden, parkinson en observatie & onderzoek. Voor al deze expertises zijn, onder leiding van zorgprogrammaleiders, zorgprogramma's geschreven. Kennisontwikkeling, innovatie en toepassing van de laatste zorg - en behandelinzichten kenmerken ons werkklimaat. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.florence.nl

Onze artsenvakgroep
De artsenvakgroep maakt deel uit van Behandeling en Specialistische zorg, waar alle behandelfuncties in zijn ondergebracht. In de artsenvakgroep - bestaande uit zo'n 20 artsen - is een eerste geneeskundige medisch eindverantwoordelijk. Zij staat rechtstreeks in contact met de Raad van Bestuur.
Binnen de vakgroep ontmoet je je collega's, praat je over de inhoud van het vak en over casuïstiek, wissel je kennis uit en refereer je. De vakgroep is de plek waar je je ontwikkelt, afstemt en deelt. Er heerst een prettige en collegiale sfeer.

Het continue verbeteren van de zorg staat voorop. We ontwikkelen visie op de rol van de arts in het zorgproces en participeren in onderzoeksprojecten. We werken samen met universiteiten en andere zorginstellingen aan doordachte zorgprogramma's. We hebben meerdere opleidingsplaatsen voor specialisten ouderengeneeskunde. In het brede aandachtsveld binnen Florence is er veel interessant werk te doen.

Wij zijn per direct op zoek naar een Geregistreerde basisarts.

Je bent een geregistreerd basisarts, die affiniteit heeft met ouderenzorg en geïnteresseerd is in het vak van ouderengeneeskundige.
Je kunt uitstekend communiceren met bewoners, verzorgenden en familieleden. Je luistert, stelt vragen, geeft en vraagt feed back, betrekt, legt uit en neemt betrokkenen mee in je gedachtegang. Je bent daarbij geduldig en voelt wat de ander nodig heeft om je te begrijpen. Je reflecteert, bent zelfkritisch, leergierig, oplossingsgericht en flexibel en je wilt je verder ontwikkelen. Je hebt organisatietalent, voelt je verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de zorg en je houdt voeling met de afdelingen door er veelvuldig te werken en aanwezig te zijn. Je maakt zaken bespreekbaar en werkt samen aan verbeteringen.

Arbeidsvoorwaarden

De begeleiding wordt serieus opgepakt en er is een veilige structuur, waarbinnen je het vak leert. Je krijgt een eigen supervisor waar je dagelijks contact mee hebt en die 2-wekelijks een leergesprek met je heeft. Je neemt deel aan het artsenoverleg, de referaten en de 4-wekelijkse scholingsbijeenkomsten van de basisartsen. Je krijgt alle ruimte om met je ideeën te komen en er is altijd iemand beschikbaar om op terug te vallen met vragen.

Waar je verder op kunt rekenen:
 • Een salaris ingedeeld in FWG-schaal 65, van €3582,26 tot €5395,82;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 7,4%;
 • 237,4 vakantie uren op basis van een fulltime dienstverband (36 uur);
 • Het betreft een dienstverband voor de duur van een half jaar, met mogelijkheid tot verlenging, voor minimaal 28 uur en maximaal 36 uur per week;
 • Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT.
Wij hebben onze eigen professionele academie waar je jouw kwaliteiten verder kunt ontwikkelen. Florence hanteert een actief mobiliteitsbeleid.

Sollicitatieprocedure

Heb je nog vragen? Bel gerust met Minke Nauta, Specialist Ouderengeneeskunde, telefoon 06-12278064 of solliciteer direct.

Solliciteren

Contact naam
Marieke van Randwijk
Contact email
werving@Florence.nl

Florence

Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rijswijk
Sector
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Solliciteren
Solliciteer nu!
Contact naam
Marieke van Randwijk
Contact email
werving@Florence.nl
Werkervaring
3 tot 10 jaar
Carrièreniveau
Midcareer
Opleidingsniveau
WO
Dienstverband
Vast dienstverband
Werktijden
Fulltime

Vacatures zoeken

Geavanceerd zoeken